Siam Fukuro

6 เลนส์ CCTV เลือกใช้ยังไง?

สำหรับกล้องวงจรปิดนั้น เพื่อใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในการทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่บริการ เราต้องคำนึงถึงระยะพื้นใช้งานจริงที่ต้องการเฝ้าระวังภัย

ติดต่อเรา
084 764 6334
Line ID: Fukuro-CCTV