เครื่องบันทึกสัญญาณภาพ (DVR/NVR)

DVR
NVR

DVR (Digital Video Recorder)

เป็นระบบบันทึกสัญญาณภาพที่ใช้กับกล้องวงจรปิด

ระบบ analog ใช้บันทึกภาพที่ได้จากกล้องวงจรปิด

สามารถดูภาพเวลาปัจจุบันและเวลาย้อนหลังผ่านมือถือ

หรือดูออนไลน์ได้ 24 ชม ราคาถูก

NVR (Network Video Recorder)

เป็นระบบบันทึกสัญญาณภาพที่ใช้กับกล้อง IP

 ถ้าใช้กล้องแบบ IP จะสามารถดูภาพได้จากกล้องโดยตรง

หรือผ่านทาง NVR ก็ได้ สามารถรองรับ

ระบบเน็ตเวิร์คของบริษัทหรือองค์กรได้

 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

NVR 32CH 2HDD

NBD8025R-UR-T2

NVR 32CH 4HDD

NBD8025R-UL-T2

NVR 32CH 8HDD

NBD8064H8-P