Skip to content

ระบบบริหารจัดการผู้มาติดต่อ ( EVMS )

                      เทคโนโลยีด้านความปลอดภัย  ระบบบริหารจัดการผู้มาติดต่อ ( EVMS ) คือระบบออกบัตรผ่าน และบริหารจัดการข้อมูล บุคคล หรือ รถยนต์ ของคนภายนอกที่เข้ามาติดต่อภายในพื้นที่ EVMS มาพร้อมกับคุณสมบัติพิเศษมากมายแต่ใช้งานง่ายอย่างไม่น่าเชื่อช่วยให้ทำงานรวดเร็ว ประหยัด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


ระบบการทำงาน EVMS


VDO-EVMS

VDO-EVMS


ระบบบริหารจัดการผู้มาติดต่อ

รายละเอียด ระบบบริหารจัดการผู้มาติดต่อ ( EVMS )


ระบบบริหารจัดการผู้มาติดต่อ ( EVMS )

ระบบบริหารจัดการผู้มาติดต่อ ( EVMS )


ฟังก์ชันการทำงานของระบบ
ฟังก์ชันการทำงานของระบบ