วัสดุเดินสายสัญญาณ

ท่อ PVC

จำหน่าย วัสดุเดินสายสัญญาณ ท่อ PVC , ท่อเหล็ก , ข้อต่อ , ข้องอ , กล้องกันน้ำ , ตู้กันน้ำ ทุกขนาด ทุกประเภท ราคาถูก

ท่อ PVC CBC (สีขาว)

ท่อ PVC CBC (สีขาว)

ราคา 1-24 เส้น

 • 20 MM. ราคา 30 บาท
 • 25 MM. ราคา 50 บาท
 • 32 MM. ราคา 85 บาท

ราคา 25-35 เส้น

 • 20 MM. ราคา 26 บาท
 • 25 MM. ราคา 45 บาท
 • 32 MM. ราคา 75 บาท

ท่ออ่อน (สีขาว) CBC

ท่ออ่อน (สีขาว) CBC

ราคา 1-6 ม้วน

 • 20 MM. ราคา 720 บาท
 • 25 MM. ราคา 760 บาท
 • 32 MM. ราคา 790 บาท

ราคา 7-10 ม้วน

 • 20 MM. ราคา 625 บาท
 • 25 MM. ราคา 660 บาท
 • 32 MM. ราคา 685 บาท

ข้องอ (สีขาว) CBC

ข้องอ (สีขาว) CBC

ราคา 1-49 ชิ้น

 • 20 MM. ราคา 8 บาท
 • 25 MM. ราคา 14 บาท
 • 32 MM. ราคา 23 บาท

ราคา 50 ชิ้น

 • 20 MM. ราคา 7 บาท
 • 25 MM. ราคา 13 บาท
 • 32 MM. ราคา 20 บาท

ท่อคอนเน็ตเตอร์ (สีขาว) CBC

ท่อคอนเน็ตเตอร์ (สีขาว) CBC

ราคา 1-49 ชิ้น

 • 20 MM. ราคา 4.5 บาท
 • 25 MM. ราคา 6 บาท
 • 32 MM. ราคา 10.5 บาท

ราคา 50 ชิ้น

 • 20 MM. ราคา 3.5 บาท
 • 25 MM. ราคา 5.5 บาท
 • 32 MM. ราคา 9.5 บาท

ก้ามปู (สีขาว) CBC

ก้ามปู (สีขาว) CBC

ราคา 1-24 เส้น

 • 20 MM. ราคา 2.3 บาท
 • 25 MM. ราคา 3.4 บาท
 • 32 MM. ราคา 4.9 บาท

ราคา 25-35 เส้น

 • 20 MM. ราคา 2 บาท
 • 25 MM. ราคา 3 บาท
 • 32 MM. ราคา 4.5 บาท

ต่อตรง (สีขาว) CBC

ต่อตรง (สีขาว) CBC

ราคา 1-6 ม้วน

 • 20 MM. ราคา 2.8 บาท
 • 25 MM. ราคา 3.4 บาท
 • 32 MM. ราคา 8.75 บาท

ราคา 7-10 ม้วน

 • 20 MM. ราคา 2.5 บาท
 • 25 MM. ราคา 3 บาท
 • 32 MM. ราคา 7.6 บาท

สามทาง (สีขาว) CBC

สามทาง (สีขาว) CBC

ราคา 1-49 ชิ้น

 • 20 MM. ราคา 27 บาท
 • 25 MM. ราคา 30 บาท
 • 32 MM. ราคา 50 บาท

ราคา 50 ชิ้น

 • 20 MM. ราคา 24 บาท
 • 25 MM. ราคา 26 บาท
 • 32 MM. ราคา 45 บาท

ข้องอ (สีขาว) CBC

ข้องอ (สีขาว) CBC

ราคา 1-49 ชิ้น

 • 20 MM. ราคา 18 บาท
 • 25 MM. ราคา 27 บาท
 • 32 MM. ราคา 38 บาท

ราคา 50 ชิ้น

 • 20 MM. ราคา 16 บาท
 • 25 MM. ราคา 24 บาท
 • 32 MM. ราคา 33 บาท

ข้องอโค้ง (สีขาว) CBC

ข้องอโค้ง (สีขาว) CBC

ราคา 1-24 เส้น

 • 20 MM. ราคา 6.3 บาท
 • 25 MM. ราคา 7.5 บาท
 • 32 MM. ราคา 9.4 บาท

ราคา 25-35 เส้น

 • 20 MM. ราคา 5.5 บาท
 • 25 MM. ราคา 6.5 บาท
 • 32 MM. ราคา 8.2 บาท


ท่อเหล็ก

ท่อเหล็ก EMT PAT

ท่อเหล็ก EMT PAT

ราคา 1-24 เส้น

 • 1/2" ราคา 82 บาท
 • 3/4" ราคา 118 บาท
 • 1"  ราคา 168 บาท

ราคา 25-35 เส้น

 • 1/2" ราคา 71 บาท
 • 3/4" ราคา 102 บาท
 • 1" ราคา 145 บาท

ท่อเหล็ก IMC PAT

ท่อเหล็ก EMT PAT

ราคา 1-24 เส้น

 • 1/2" ราคา 173 บาท
 • 3/4" ราคา 230 บาท
 • 1"  ราคา 310 บาท

ราคา 25-35 เส้น

 • 1/2" ราคา150 บาท
 • 3/4" ราคา 200 บาท
 • 1" ราคา 270 บาท

ท่ออ่อนเหล็ก PAT

ท่ออ่อนเหล็ก PAT

ราคา 1-6 ม้วน

 • 1/2" ราคา 400 บาท
 • 3/4" ราคา 600 บาท
 • 1"  ราคา 750 บาท

ราคา 7-10 ม้วน

 • 1/2" ราคา 345 บาท
 • 3/4" ราคา 520 บาท
 • 1" ราคา 650 บาท

ข้องอเหล็ก LB PAT

ข้องอเหล็ก LB PAT

ราคา 1-49 ชิ้น

 • 1/2" ราคา 30 บาท
 • 3/4" ราคา 38 บาท
 • 1"  ราคา 55 บาท

ราคา 50 ชิ้น

 • 1/2" ราคา 27 บาท
 • 3/4" ราคา 33 บาท
 • 1" ราคา 50 บาท

ก้ามปูเหล็ก PAT

ก้ามปูเหล็ก PAT

ราคา

 • 1/2" ราคา 1 บาท
 • 3/4" ราคา 1.1 บาท
 • 1"  ราคา 1.6 บาท

ต่อตรงเหล็ก EMT PAT

ท่อเหล็ก EMT PAT

ราคา 1-49 ชิ้น

 • 1/2" ราคา 5 บาท
 • 3/4" ราคา 9 บาท
 • 1"  ราคา 12 บาท

ราคา 50 ชิ้น

 • 1/2" ราคา 4 บาท
 • 3/4" ราคา 8 บาท
 • 1" ราคา 11 บาท

กล่องเหล็กพร้อมฝาปิด PAT

กล่องเหล็กพร้อมฝาปิด PAT

ราคา 1-49 ชิ้น

 • 1/2" ราคา 75 บาท
 • 3/4" ราคา 75 บาท
 • 1"  ราคา 90 บาท

ราคา 50 ชิ้น

 • 1/2" ราคา 65 บาท
 • 3/4" ราคา 65 บาท
 • 1" ราคา 80 บาท


กล่องกันน้ำ , ตู้กันน้ำ

กล่องกันน้ำ

กล่องกันน้ำ NANO

ราคา 1-6 ชิ้น

 • 2 x 4 ราคา 15 บาท
 • 4 x 4 ราคา 30 บาท
 • 6 x 6 ราคา 70 บาท
 • 8 x 8 ราคา 110 บาท

ราคา 7-10 ชิ้น

 • 2 x 4 ราคา 13 บาท
 • 4 x 4 ราคา 26 บาท
 • 6 x 6 ราคา 61 บาท
 • 8 x 8 ราคา 95 บาท

กล่องกันน้ำ NK

ราคา 1-6 ชิ้น

 • 4 x 4 ราคา 22 บาท
 • 6 x 6 ราคา 50 บาท

ราคา 7-10 ชิ้น

 • 4 x 4 ราคา 19 บาท
 • 6 x 6 ราคา 45 บาท

ตู้กันน้ำพลาสติกภายใน

ตู้กันน้ำพลาสติกภายใน

ราคา 1-6 ชิ้น

 • ขนาด 0 ราคา 340 บาท
 • ขนาด 1 ราคา 400 บาท
 • ขนาด 2 ราคา 465 บาท
 • ขนาด 3 ราคา 575 บาท

ราคา 7-10 ชิ้น

 • ขนาด 0 ราคา 295 บาท
 • ขนาด 1 ราคา 345 บาท
 • ขนาด 2 ราคา 405 บาท
 • ขนาด 3 ราคา 495 บาท

ตู้กันน้ำพลาสติกภายนอก

ตู้กันน้ำพลาสติกภายนอก

ราคา 1-6 ชิ้น

 • ขนาด 0 ราคา 590 บาท
 • ขนาด 1 ราคา 650 บาท
 • ขนาด 2 ราคา 775 บาท
 • ขนาด 3 ราคา 875 บาท

ราคา 7-10 ชิ้น

 • ขนาด 0 ราคา 510 บาท
 • ขนาด 1 ราคา 565 บาท
 • ขนาด 2 ราคา 670 บาท
 • ขนาด 3 ราคา 755 บาท


เลือกชมสินค้าหมวดอื่น ๆ
AHD Camera    IP Camera     WiFi Camera     DVR / NVR     Accessories     วัสดุเดินสายสัญญาณ     สายไฟ,สายสัญญาณ     Download catalog