สายไฟ , สายสัญญาณ

สายไฟ

จำหน่าย สายไฟ VCT , สายไฟ THW , สายไฟ VAF , สายไฟ NYY ทุกขนาด และสายสัญญาณทุกประเภท ราคาถูก

สายไฟ VCT

สายไฟ VCT (สีดำ) STT (100 เมตร)

ราคา 1-6 ม้วน

 • 2 x 1 ราคา 565 บาท
 • 2 x 1.5 ราคา 765 บาท
 • 2 x 2.5 ราคา 1,265 บาท

ราคา 7-10 ม้วน

 • 2 x 1 ราคา 490 บาท
 • 2 x 1.5 ราคา 660 บาท
 • 2 x 2.5 ราคา 1,095 บาท

สายไฟ VCT

สายไฟ VCT (สีดำ) STT (100 เมตร)

ราคา 1-6 ม้วน

 • 3 x 1.5 ราคา 965 บาท
 • 3 x 2.5 ราคา 1,820 บาท

ราคา 7-10 ม้วน

 • 3 x 1.5 ราคา 835 บาท
 • 3 x 2.5 ราคา 935 บาท

สายไฟ VCT

สายไฟ VCT (สีดำ) ANT (100 เมตร)

ราคา 1-6 ม้วน

 • 2 x 0.5 ราคา 475 บาท
 • 2 x 1 ราคา 625 บาท
 • 2 x 1.5 ราคา 865 บาท
 • 2 x 2.5 ราคา 1,290 บาท

ราคา 7-10 ม้วน

 • 2 x 0.5 ราคา 410 บาท
 • 2 x 1 ราคา 540 บาท
 • 2 x 1.5 ราคา 750 บาท
 • 2 x 2.5 ราคา 1,150 บาท

สายไฟ VCT

สายไฟ VCT (สีดำ) ANT (100 เมตร)

ราคา 1-6 ม้วน

 • 3 x 0.5 ราคา 625 บาท
 • 3 x 1 ราคา 875 บาท
 • 3 x 1.5 ราคา 1,070 บาท
 • 3 x 2.5 ราคา 1,940 บาท

ราคา 7-10 ม้วน

 • 3 x 0.5 ราคา 540 บาท
 • 3 x 1 ราคา 755 บาท
 • 3 x 1.5 ราคา 925 บาท
 • 3 x 2.5 ราคา 1,675 บาท

สายไฟ VCT

สายไฟ VCT (สีดำ) ANT (100 เมตร)

ราคา 1-6 ม้วน

 • 4 x 1 ราคา 1,065 บาท
 • 4 x 1.5 ราคา 1,375 บาท

ราคา 7-10 ม้วน

 • 4 x 1 ราคา 920 บาท
 • 4 x 1.5 ราคา 1,050 บาท

สายไฟ VCT

สายไฟ VCT (สีดำ) PKS (100 เมตร)

ราคา 1-6 ม้วน

 • 2 x 1 ราคา 625 บาท
 • 2 x 1.5 ราคา 815 บาท
 • 2 x 2.5 ราคา 1,315 บาท
 • 3 x 1.5 ราคา 1,065 บาท
 • 3 x 2.5 ราคา 1,875 บาท

ราคา 1-6 ม้วน

 • 2 x 1 ราคา 540 บาท
 • 2 x 1.5 ราคา 705 บาท
 • 2 x 2.5 ราคา 1,135 บาท
 • 3 x 1.5 ราคา 920 บาท
 • 3 x 2.5 ราคา 1,620 บาท

สายไฟ VAF (สีขาว) สายคู่ STT

สายไฟ VAF (สีขาว) สายคู่ STT (90 เมตร)

ราคา 1-6 ม้วน

 • 2 x 1 ราคา 425 บาท
 • 2 x 1.5 ราคา 565 บาท
 • 2 x 2.5 ราคา 900 บาท

ราคา 7-10 ม้วน

 • 2 x 1 ราคา 370 บาท
 • 2 x 1.5 ราคา 490 บาท
 • 2 x 2.5 ราคา 780 บาท

สายไฟ THW STT

สายไฟ THW STT (90 เมตร)

ราคา 1-6 ม้วน

 • 1 x 1.5 ราคา 260 บาท
 • 1 x 2.5 ราคา 400 บาท
 • 1 x 4 ราคา 880 บาท

ราคา 7-10 ม้วน

 • 1 x 1.5 ราคา 235 บาท
 • 1 x 2.5 ราคา 345 บาท
 • 1 x 4 ราคา 810 บาท

สายไฟ THW PKS

สายไฟ THW PKS (90 เมตร)

ราคา 1-6 ม้วน

 • 1 x 1.5 ราคา 380 บาท
 • 1 x 2.5 ราคา 440 บาท
 • 1 x 4 ราคา 675 บาท

ราคา 7-10 ม้วน

 • 1 x 1.5 ราคา 350 บาท
 • 1 x 2.5 ราคา 380 บาท
 • 1 x 4 ราคา 620 บาท


เลือกชมสินค้าหมวดอื่น ๆ
AHD Camera    IP Camera     WiFi Camera     DVR / NVR     Accessories     วัสดุเดินสายสัญญาณ     สายไฟ,สายสัญญาณ     Download catalog