Skip to content

Face detection camera

เทคโนโลยีระบบตรวจจับใบหน้า (Face detection camera) คืออะไร?

               เทคโนโลยีตรวจจับใบหน้า (Face detection camera) คือ ระบบวิเคราะห์ใบหน้าถือว่าเป็นหนึ่งในระบบที่ใช้ในการพิสูจน์ยืนยันตัวตนบุคคลโดยใช้คุณลักษณะจำเพาะทางสรีระ (BIOMETRIC) โดยระบบรู้จำใบหน้าจะทำงานโดยการเปรียบเทียบใบหน้าจากภาพถ่ายดิจิตอลหรือภาพจากกล้องวีดีโอของบุคคลที่เราสนใจกับฐานข้อมูลใบหน้าที่มีอยู่ และเมื่อเปรียบเทียบเสร็จก็จะแสดงผลใบหน้าที่อยู่ในฐานข้อมูลที่มีใบหน้าเหมือนกับภาพที่นำมาเปรียบเทียบออกมา

1.หลักการทำงานของระบบรู้จำใบหน้า
             ระบบรู้จำใบหน้า (Face Recognition) ถูกออกแบบมาให้ทำการเปรียบเทียบใบหน้าบุคคลที่เราสนใจกับฐานข้อมูลใบหน้าที่มีอยู่โดยอัลกอริทึมที่ใช้ในขั้นตอนการสร้างแม่แบบและขั้นตอนการเปรียบเทียบอาจแตกต่างกันไปแล้วแต่การออกแบบระบบของแต่ละระบบ แต่ไม่ว่าจะมี อัลกอริทึมในการทำงานในขั้นตอนการสร้างแม่แบบและขั้นตอนการเปรียบเทียบยังไง แต่ขั้นตอนการทำงานโดยรวมของระบบก็ยังคงเหมือนกันอยู่ โดยทั่วไประบบรู้จำใบหน้าจะประกอบไปด้วย 2 ขั้นตอนหลักคือ การตรวจจับใบหน้า (Face Detection) และ การรู้จำใบหน้า (Face Recognition)
1.1 การตรวจจับใบหน้า (Face Detection)คือกระบวนการค้นหาใบหน้าของบุคคลจากภาพหรือวิดีโอหลังจากนั้นก็จะทำการประมวลผลภาพใบหน้าที่ได้สำหรับขั้นตอนถัดไปเพื่อให้ภาพใบหน้าที่ตรวจจับได้ง่ายต่อการจำแนก และ อัลกอริทึมที่ใช้ในการตรวจจับใบหน้าในปัจจุบันก็มีอยู่ด้วยกันหลายวิธีซึ่งอัลกอริทึมในการตรวจจับใบหน้าที่ดีนั้นมีส่วนช่วยในการจำแนก

คุณสมบัติของระบบ
• ระบบสามารถตรวจจับใบหน้าด้วยความแม่นยำมากกว่า 95%
• ระบบสามารถตรวจจับใบหน้าได้แบบหลายใบหน้าพร้อมกัน
• ระบบสามารถวิเคราะห์ความคล้ายของใบหน้าจากโครงสร้างของใบหน้า
• ระบบสามารถเพิ่มข้อมูลใบหน้าต้นแบบเพื่อการเปรียบเทียบได้
• ระบบสามารถแจ้งเตือนใบหน้า Blacklist ได้
• ระบบสามารถกำหนดระดับความแม่นยำในการเปรียบเทียบได้
• อระบบสามารถแสดงค่าความคล้ายได้
• ระบบสามารถบอกเพศได้ว่าคล้ายคลึงชายหรือหญิงกี่เปอร์เซ็น
• มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลภาพใบหน้า เช่น การค้นหา บันทึก แก้ไขต่างๆ
• มีระบบส่งข้อมูลภาพผ่าน File transfer protocol
• ทุกใบหน้าที่บันทึกจะมีการเก็บเวลาที่ตรวจจับเพื่อง่ายต่อการค้นหา
• ระบบสามารถประยุกต์ใช้งานร่วมกับ ซอฟแวร์และระบบอื่นๆ
• ระบบเปิดประตูโดยใช้ใบหน้า
• ระบบสามารถบันทึกใบหน้าได้แบบไม่จำกัด ขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดเก็บของคอมพิวเตอร์

 

กล้องวงจรปิดไร้สาย , กล้องวงจรปิด ไร้สาย , กล้อง วงจรปิด ไร้สาย , กล้อง ไร้สาย , wifi camera
กล้องวงจรปิดไร้สาย , กล้องวงจรปิด ไร้สาย , กล้อง วงจรปิด ไร้สาย , กล้อง ไร้สาย , wifi camera
กล้องวงจรปิดไร้สาย , กล้องวงจรปิด ไร้สาย , กล้อง วงจรปิด ไร้สาย , wifi camera . wifi cctv
[กล้องวงจรปิด] , ติดตั้งกล้องวงจรปิดราคา , กล้องวงจรปิด , “กล้องวงจรปิด” , ร้านกล้องวงจรปิด , ราคา วงจรปิด , กล้องวงจรปิดคุณภาพสูง , กล้องวงจรปิดดูผ่านมือถือ , ip cctv ราคา , cctv กล้อง , กล้องวงจรปิด online